Handreiking Goed meldbeleid: hoe om te gaan met vermoedens van misstanden

donderdag 3 december 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/100

In deze brief wordt u geïnformeerd over het uitkomen van de Handreiking Goed meldbeleid: hoe om te gaan met vermoedens van misstanden. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen de VNG, UvW en APKL.

Bijlage(n):