Hoe zit het na invoering van het IKB met koop en verkoop van verlof vanaf 2017?

Kopen

In 2017 kunnen medewerkers, naast het wettelijk verlof, via het IKB extra verlof kopen. Dit is 144 uur bovenwettelijk verlof (bij een voltijd dienstverband) met een vervaltermijn van 5 jaar. In hoofdstuk 4a CARUWO, dat per 1 januari 2017 geschrapt wordt, staat nu nog dat vóór november 2016 extra verlof gekocht kan worden voor het jaar 2017. Na 1 januari a.s. is er geen grondslag meer om verlof te kopen, anders dan in het IKB en dus is er feitelijk ook geen grondslag om verlof via hoofdstuk 4a aan te vragen in 2016.

Verkopen

Het is op grond van paragraaf 6 van de IKB-regeling mogelijk om vanaf 1 januari a.s. bovenwettelijk verlof te verkopen met een maximum van 72 uur per kalenderjaar dat met het salaris wordt uitbetaald. Het uitgangspunt is dat het geld dat met verkoop van verlof vrijkomt niet wordt toegevoegd aan het IKB. Verlof dat via het IKB wordt gekocht kan niet meer worden verkocht. De fiscus ziet dat als 'op oneigenlijke wijze ontwijken van het aangewezen heffingsmoment.