Heeft het IKB gevolgen voor medewerkers die belastingtoeslagen ontvangen?

Toeslagen

Het IKB kan gevolgen hebben voor toeslagen die een medewerker ontvangt van de belastingdienst. Door de invoering van het IKB wordt in mei 2017 het opgebouwde vakantiegeld over juni t/m december 2016 uitbetaald. Dit is een groot bedrag ineens, ongeveer 4,5% van het jaarsalaris. Daardoor ontstaat een hoger inkomen dat effect kan hebben op de inkomensafhankelijke toeslagen van de overheid.

Uitbetaling 14,4 uur bovenwettelijk vakantieverlof

Daarnaast gaat het inkomen ook omhoog door de uitbetaling van 14,4 uur bovenwettelijk vakantieverlof in het IKB. Dat versterkt ook het effect op toeslagen en kan worden verminderd door extra verlof te kopen als het al tot een verlaging van toeslagen leidt. Geadviseerd wordt om bij het aanvragen van toeslagen rekening te houden met een eenmalig hoger inkomen in verband met de vakantietoeslag 2016.

Geef hoger inkomen op

Wanneer medewerkers voor het komende kalenderjaar toeslagen aanvragen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag, of hun verwachte inkomen aan de  belastingdienst doorgeven is het verstandig om dit hogere inkomen op te geven. Aan afdelingen P&O van gemeenten wordt geadviseerd om medewerkers hierop te wijzen in dit laatste kwartaal van 2016.

Voor meer informatie over toeslagen: