Bestaat er nog een cafetariaregeling naast het IKB per 1 januari 2017?

Nee, de cafetariaregeling wordt ingetrokken per 1 januari 2017. Als op 1 januari 2017 de IKB regeling gaat gelden, wordt tegelijkertijd hoofdstuk 4a CARUWO en de daarop gebaseerde lokale cafetariaregeling ingetrokken.

Gemeenten integreren veelal hun cafetariadoelen in het IKB. U kunt uw IKB daardoor inzetten voor de centraal bepaalde doelen uit de IKB regeling en (indien van toepassing) voor doelen die uw werkgever hieraan heeft toegevoegd.