IKB en maandtabel of bijzonder tarief, hoe zit dat?

Gemeenten stellen veel vragen over het Individueel Keuzebudget (IKB) dat per 1 januari 2017 ingaat. De komende periode zullen we regelmatig een vraag nader toelichten. Deze week beantwoorden we de vraag: Moet de werkgever de maandtabel of bijzonder tarief toepassen bij gebruikmaking van het IKB?

De VNG heeft overleg gehad met IPO, UvW, de Belastingdienst en salarisbureaus. Hieruit is naar voren gekomen dat gemeenten de volgende werkwijze kunnen toepassen.

Werkwijze

Het uitgangspunt van de Belastingdienst baseert zich niet op frequentie van uitbetaling, maar op de hoogte van uitbetaling ten opzichte van de maandelijkse IKB-reservering. Daarbij geldt dat als de uitbetaling groter is dan de maandelijkse reservering, het bijzonder tarief toegepast kan worden op de uitbetaling van het budget. Als de uitbetaling kleiner of gelijk is aan de maandelijkse reservering, dan wordt de maandtabel toegepast op de uitbetaling.

Meer informatie

Vanaf nu is de toolkit Individueel Keuzebudget (IKB) online. Met onder andere een filmpje, een brochure en rekenvoorbeelden leggen wij uit wat het IKB voor gemeente-ambtenaren betekent.