CARUWO-wijzigingen als gevolg invoering IKB

De regeling IKB (Individueel Keuzebudget) wordt op 1 januari 2017 als paragraaf 5 van het beloningshoofdstuk 3 ingevoerd in de CARUWO. In onze ledenbrief staan de technische wijzigingen en de toelichting.

De invoering van het IKB leidt tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting daarop. Een revisie van de CARUWO en de toelichting heeft deze technische wijzigingen inzichtelijk gemaakt.

Datum inwerkingtreding

De wijzigingen in de CARUWO opgenomen in de bijlage bij deze LOGA-brief treden met ingang van 1 januari 2017 in werking.

Meer informatie