Bestaat er 1 januari nog een cafetariaregeling naast IKB?

Er worden veel vragen gesteld over de het Individueel Keuzebudget (IKB) dat per 1 januari 2017 ingaat. De komende periode zullen we regelmatig een vraag nader toelichten. Deze week beantwoorden we de vraag: Bestaat er nog een cafetariaregeling naast het IKB per 1 januari 2017?

Nee, de cafetariaregeling wordt ingetrokken per 1 januari 2017. Als op 1 januari 2017 de IKB regeling gaat gelden, wordt tegelijkertijd hoofdstuk 4a CARUWO en de daarop gebaseerde lokale cafetariaregeling ingetrokken.

Gemeenten integreren veelal hun cafetariadoelen in het IKB. U kunt uw IKB daardoor inzetten voor de centraal bepaalde doelen uit de IKB regeling en (indien van toepassing) voor doelen die uw werkgever hieraan heeft toegevoegd.

Toolkit IKB

Vanaf nu is de toolkit Individueel Keuzebudget (IKB) online. Met onder andere een filmpje, een brochure en rekenvoorbeelden leggen wij uit wat het IKB voor gemeente-ambtenaren betekent.