Individueel keuzebudget (IKB)

Het individueel keuzebudget (IKB) gaat over meer keuzevrijheid voor de werknemer.

 

Toolkit IKB

Iedere gemeenteambtenaar krijgt sinds 1 januari 2017 naast salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken in het cao-akkoord 2013-2015. Medewerkers krijgen meer keuzevrijheid en zeggenschap over hun geld. Wat past bij hun levensfase en persoonlijke wensen?