Toepassing hoofdstuk 3 CAR UWO op brandweerpersoneel

donderdag 14 juli 2016
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 16/061 CvA/LOGA 16/15

Met ingang van 1 januari 2016 is in de CAR UWO een nieuw beloningshoofdstuk (3) ingevoerd. Afgesproken is dat dit nieuwe beloningshoofdstuk vanaf 1 januari 2016 ook van toepassing is op brandweerpersoneel.Er zijn wel aanvullende afspraken gemaakt voor brandweerpersoneel in dienstroosters.

In de ledenbrief hieronder leest u welke afspraken dat zijn en hoe die verwerkt zijn in de CAR UWO.

De afspraken zijn al ruime tijd geleden gemaakt en hebben geen betrekking op de herziening van het FLO-overgangsrecht. Daarom heeft het LOGA afgesproken om, ondanks de lopende acties, de Veiligheidsregio’s te informeren via deze LOGA-brief.

LET OP
In de bijlagen bij de ledenbrief staat een fout in de nummering: artikel 21:1 moet artikel 20.2 zijn. U kunt dit lokaal direct correct invoeren. Wij zullen dit later in het LOGA formaliseren.