Tekst CARUWO in verband met herziening hoofdstuk 3

donderdag 19 november 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/093 CvA/LOGA 15/15

Met de inwerkingtreding van het nieuwe beloningshoofdstuk (hoofdstuk 3) in de CARUWO per 1 januari 2016, doen nieuwe begrippen hun intrede en moeten bestaande verwijzingen in de rechtspositieregeling worden aangepast of verwijderd. Daar waar nodig is de CAR UWO hierop aangepast.

Het LOGA heeft de integrale tekst van de CARUWO tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangepast aan het nieuwe hoofdstuk 3.

Bijlage(n):