Overgangsrecht en toelichting hoofdstuk 3

dinsdag 7 juli 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr.15/054 LOGA/ECWGO 15/11

Gemeenten moeten allemaal tegelijk de stap naar hoofdstuk 3 van de CAR-UWO kunnen zetten op 1 januari 2016. In het LOGA is daarom afgesproken centraal het overgangsrecht vast te stellen. In onze ledenbrief informeren we u over dit overgangsrecht en de daarbij horende toelichting.