Is er een borderelafspraak (afschrijving zorgpremie via salarisadministratie) gemaakt in het kader van de collectieve zorgverzekering?

Nee, er is geen centrale afspraak. Zorgverzekeraars en deelnemende gemeentelijke instellingen die onder de reikwijdte van het collectieve zorgcontract vallen mogen nu zelfstandig afspraken maken over het innen van de zorgpremie via de salarisadministratie. Indien een zorgverzekeraar geen afspraak heeft om via de salarisadministratie de zorgpremie te innen, dan zal de zorgpremie apart door de verzekerde betaald moeten worden.