VNG-collectieve zorgverzekering en verzekering ZKA

De VNG vernam dat Zilveren Kruis Achmea (ZKA) een collectieve zorgverzekering aanbiedt voor gemeenteambtenaren. De VNG maakt geen deel uit van deze collectieve zorgverzekering.

De VNG heeft vanaf 2017 een collectieve zorgverzekering voor gemeenteambtenaren met CZ, IZA en Menzis. Gemeenteambtenaren hebben daarom alleen recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering als zij een aanvullende verzekering hebben bij CZ, IZA of Menzis.

Websites

Alleen de gemeenten Den Haag en Amsterdam hebben een collectieve zorgverzekering bij ZKA. U vindt de polissen en premies voor de VNG-collectiviteit op de site Collectiefzorgaanbod.nl. Voor vragen over de ‘collectiviteit’ van ZKA verwijzen wij u naar ZKA zelf. Websites die vermelden dat Zilveren Kruis Achmea via de VNG een collectieve zorgverzekering voor (oud-)gemeenteambtenaren heeft, geven de verkeerde informatie.

Meer informatie

Zie ook