Tegemoetkoming kosten zorgverzekering

In de LOGA-brief van 24 november 2016 staat een wijziging van de CAR-UWO artikelen over de tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Deze brief blijkt onduidelijkheid te geven. Hieronder volgt een uitleg.

Collectieve zorgverzekering

De VNG sluit een collectieve zorgverzekering voor onder andere gemeenteambtenaren. Nu heeft de VNG een contract voor een collectieve zorgverzekering met IZA en Zilveren Kruis Achmea. Vanaf 1 januari 2017 heeft de VNG een contract met CZ, IZA en Menzis. De zorgverzekeraars waarmee de VNG een collectief contract sluit, staan in CAR-UWO artikel 7:24. Artikel 7:24a zoals dat vanaf 1 januari 2017 luidt, staat in de LOGA-brief van 24 november 2016.

Tegemoetkoming in de ziektekosten van de zorgverzekering

De CAR-UWO geeft medewerkers recht op een tegemoetkoming in de ziektekosten, mits die medewerkers aan een voorwaarde voldoen. De voorwaarde is dat de medewerker een aanvullende verzekering van niveau 3 of 4 heeft bij een zorgverzekeraar waarmee de VNG een collectief contract heeft. Nu zijn dat Extra Zorg 3 of 4 bij IZA, en Mijn Keuze 3 of 4 bij Zilveren Kruis Achmea.

Vanaf 1 januari 2017 zijn dat Extra Zorg 3 of 4 bij IZA, Plus Collectief of Top Collectief bij CZ, en Collectief Aanvullend 3 of 4 bij Menzis. De aanvullende verzekeringen die recht geven op een tegemoetkoming staan in CAR-UWO artikel 3:25. Artikel 3:25 zoals dat vanaf 1 januari 2017 luidt, staat in de LOGA-brief van 24 november 2016.

Toekomst collectieve zorgverzekering en tegemoetkoming

De collectieve zorgverzekering van VNG met CZ, IZA en Menzis loopt van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, en kan daarna één keer met één jaar worden verlengd. De VNG en de vakbonden hebben afgesproken om in een volgend cao-overleg te bespreken of de tegemoetkoming zonder voorwaarden kan worden verstrekt. Zolang er geen cao-akkoord is, blijft de voorwaarde gelden.

De cao-onderhandelingen beginnen eind februari 2017. Als de VNG en de vakbonden een akkoord sluiten met een aanpassing in het artikel over de tegemoetkoming, dan gaat die aanpassing op zijn vroegst in op 1 januari 2018.

Samenvattend

  • Tot 1 januari 2017 hebben medewerkers recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering als zij een aanvullende verzekering niveau 3 of 4 hebben bij IZA of Zilveren Kruis Achmea.
  • Vanaf 1 januari 2017 hebben medewerkers recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering als zij een aanvullende verzekering niveau 3 of 4 hebben bij CZ, IZA of Menzis.
  • Vanaf 1 januari 2018 gelden mogelijk andere afspraken, maar dat hangt af van het cao-overleg.

Meer informatie