Collectieve zorgverzekering

In dit dossier staat alle informatie over het collectieve zorgverzekeringscontract. Op deze pagina lichten wij dit contract toe, treft u veelgestelde vragen aan en houden wij u op de hoogte van het actuele nieuws over dit onderwerp.

Collectief zorgaanbod

Op de site collectiefzorgaanbod.nl vindt u de door VNG, IPO en UvW gemaakte overzichten van premies (inclusief collectiviteitskorting) en de belangrijkste vergoedingen voor de basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen die binnen het collectieve contract worden aangeboden.