Collectieve zorgverzekering

Collectief zorgaanbod

Op de site collectiefzorgaanbod.nl vindt u de door VNG, IPO en UvW gemaakte overzichten van premies (inclusief collectiviteitskorting) en de belangrijkste vergoedingen voor de basisverzekering en aanvullende (tandarts)verzekeringen die binnen het collectieve contract worden aangeboden.