Wat is het verschil tussen een salarisverhoging en een verhoging van het IKB?

Een verhoging van het salaris heeft gevolgen voor alle beloningscomponenten van de medewerker. Denk hierbij aan alle onderdelen van het IKB, het maandsalaris, maar ook aan de salaristoelagen die gebaseerd zijn op het salaris, zoals de toelage onregelmatige dienst, de toelage beschikbaarheidsdienst enz.

Een verhoging van het onderdeel van het IKB als bedoeld artikel 3:28 lid 2 onderdeel b als bedoeld in de cao-afspraak heeft tot gevolg dat  de maandelijkse reservering van het salaris binnen het IKB wordt verhoogd, die naar keuze van de medewerker aan de vastgestelde doelen kan worden besteed. Deze verhoging van het IKB heeft dus geen gevolgen voor de hoogte van het maandsalaris en de salaristoeslagen. Zowel de verhogingen van het salaris als de verhogingen van het IKB zijn pensioengevend.