Wat betekenen de ingangstermijnen december 2017 en juli 2018 voor de opbouw van het IKB in 2017?

Het IKB wordt per maand opgebouwd. In de maanden januari tot en met november 2017 blijft de opbouw van dit onderdeel van het IKB 6%. In de maand december 2017 wordt de opbouw 6,5%. Hierna blijft in de maanden januari tot en met juni 2018 de opbouw 6,5%. In  de maanden juli-december 2018 wordt de opbouw 6,75%. Vanaf januari 2019  blijft dit onderdeel 6,75%.