Stand van zaken Cao Gemeenten

De Cao Gemeenten is per 1 mei 2017 afgelopen. Ondanks het feit dat de VNG en de vakbonden met elkaar in gesprek zijn over nieuwe arbeidsvoorwaarden, is het nog niet gelukt om een nieuwe cao af te sluiten.

De inzet van de werkgevers richt zich hoofdzakelijk op de adviezen die in co-creatie zijn ontwikkeld.

Flexibiliteit en zekerheid en levensfasebewust personeelsbeleid waren de afgelopen maanden onderdeel van de cao-gesprekken die de VNG en de vakbonden voerden. De gesprekken verlopen tot nu toe constructief en in goede sfeer. Afgesproken is om over de inhoud van deze gesprekken terughoudend te communiceren.

Op 15 mei praten de VNG en de vakbonden weer verder over een nieuwe cao.

Meer informatie