Ledenraadpleging - uitgangspunten Cao Gemeenten 2017 e.v.

vrijdag 13 januari 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/002 CvA/Loga 17/01

Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota. De arbeidsvoorwaardennnota dient als uitgangspunt voor de VNG in het komende overleg over de Cao Gemeenten.

In de conceptarbeidsvoorwaardennota staan voorstellen voor onder andere een nieuwe verlofregeling enbewust belonen. De voorstellen zijn op verzoek van de VNG en de vakbonden opgesteld door vertegenwoordigers uit de gemeenten zelf. In de ledenraadpleging kunnen gemeenten melden of ze instemmen met de arbeidsvoorwaardennota en hun mening geven over de afzonderlijke voorstellen.

De huidige cao loopt af op 1 mei 2017. De onderhandelingen over de volgende cao beginnen op 15 februari.