Informatiebijeenkomst Cao Gemeenten ('s Hertogenbosch)

dinsdag 21 mei 2019

De Cao Gemeenten is op 1 januari 2019 afgelopen. De vakbonden hebben de onderhandelingen over een nieuwe cao opgeschort, omdat zij onvoldoende vertrouwen in een akkoord hebben. De VNG organiseert een aantal informatiebijeenkomsten om u te informeren over de laatste stand van zaken.

De VNG bespreekt welke voorstellen er op de cao-tafel liggen en nodigt u uit om actief mee te denken over de vervolgstappen die genomen moeten worden om tot een goede Cao Gemeenten te komen. Ook is er tijd gepland om vragen te stellen die leven in het kader van de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).  Zie de agenda voor de overige data.

Locatie en tijd

  • 's Hertogenbosch, 13.30 – 16.30 uur

Doelgroep

  • Gemeenten 

Kosten

  • Geen

Aanmelden

Gezien de te verwachten belangstelling zijn de bijeenkomsten uitsluitend toegankelijk voor (medewerkers van) leden van de VNG en aangesloten organisaties. Per organisatie kunnen zich maximaal 2 personen inschrijven voor de bijeenkomsten.

Meer informatie

Organisator: 
VNG