Ledenraadpleging over het beleidsplan van het College voor Arbeidszaken

dinsdag 26 maart 2019
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 19/014

Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over haar beleidsplan voor 2019-2022. U kunt vóór of tegen het beleidsplan stemmen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een toelichting te geven of een opmerking te maken. Reageren kan tot en met 22 mei 2019.

Het bestuur van de VNG stelt op 4 juli 2019 het definitieve beleidsplan vast, mede op basis van de reacties van de leden.