Vervolg-informatiebijeenkomst FLO-overgangsrecht

In vervolg op de informatiebijeenkomsten FLO-overgangsrecht van de VNG  in december 2017 in Breda en Zwolle, organiseert de VNG een vervolgbijeenkomst FLO-overgangsrecht op dinsdag 2 oktober.

Onderwerpen

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over:

  • nadere uitwerking van het vorig jaar gesloten FLO-akkoord, o.a. over de inzet van levenslooptegoeden in het FLO-2006 en FLO-2018
  • laatste stand van zaken over de transitie van levenslooptegoeden richting een netto-spaarvariant
  • consequenties die de inzet van levensloop-tegoeden vanaf 1 januari 2019 heeft op het traject FLO-2006 én op de uitbetaling van de garantie op 75% netto FLO-uitkering.

Bij het laatste onderwerp kunt u denken aan de impact van de levensloopverlofkorting op de netto-aanspraak in de maand(en) waarop deze wordt toegepast en het feit dat de Zvw-bijdrage in de groene loonheffingstabel (zowel bij levensloop vanaf 61 jaar als de reguliere FLO-uitkering vanaf 104 weken) invloed heeft op de berekening van de 75% netto-garantie.

Twee aparte bijeenkomsten (voor verschillende doelgroepen)

Er wordt één bijeenkomst gehouden voor strategisch- en HR-Adviseurs en één bijeenkomst voor salarisadministrateurs. Dit laatste gebeurt om een scheiding aan te brengen in de informatievoorziening en de bijeenkomst niet onnodig technisch te maken.

Alleen tijdens de bijeenkomst voor salarisadministrateurs wordt ingegaan op salaris-technische aspecten van de nadere uitwerking van het Akkoord.

Powerpoint-presentatie

(Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend)

Tijd en plaats

  • 2 oktober van 12.45 tot 14.15 uur > Salarisadministrateurs
  • 2 oktober van 14.45 tot 16.15 uur > Strategisch- en HR-Adviseurs

Locatie voor beide bijeenkomsten is Brandweerkazerne in Zeist, Dijnselburgerlaan 5.

Aanmelden