Vervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO

dinsdag 30 april 2019
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 19/027 LOGA 19/02

In het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s (BPV) is enige tijd geleden de functie van Manschap B geschrapt. In onze ledenbrief 'Vervallen functie Manschap B en de gevolgen daarvan voor de CARUWO' vindt u hier informatie over en de gevolgen daarvan voor o.a. de vergoedingentabel in de CAR-UWO.

Let op: in de Toelichting op pagina 3 van de LOGA-circulaire is de uitleg omtrent het maximaal aantal specialisaties niet geheel correct weergegeven. Het staat wel correct verwoord in de bijlage. De Veiligheidsregio’s worden hier op geattendeerd.

Bijlage(n):