FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren

donderdag 26 juli 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/045 CVA/LOGA 18/05

De VNG ontving berichten dat niet voor iedereen die volgens het (oude) FLO-overgangsrecht 2006 recht heeft op inkoop van extra pensioen, de storting ook daadwerkelijk gedaan is. Het LOGA adviseert, voor zover nog niet gedaan, de stortingen op korte termijn te doen.

Het betreft medewerkers die voor 1 januari 2018 53 jaar of ouder waren.

Bijlage(n):