FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren

vrijdag 10 maart 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/015 CvA/LOGA 17/04

Voor de berekening van de inkoop van extra ouderdomspensioen binnen het FLO-overgangsrecht worden leeftijdsafhankelijke factoren gebruikt. Deze zijn gebaseerd op actuariële tarieven van ABP. Per 1 januari 2017 zijn de actuariële tarieven van ABP gewijzigd.

Dit betekent dat ook de leeftijdsafhankelijke factoren moeten worden aangepast. In deze ledenbrief treft u de gewijzigde CAR-artikelen.

De nieuwe leeftijdsafhankelijke factoren treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2017.

De factoren zijn verwerkt in het rekenmodel inkoop ouderdomspensioen op de website van de VNG.

Bijlage(n):