FLO-overgangsrecht: Compensatieregeling AOW (aanpassing 9b:80) en verlenging opschorting tweede loopbaanafspraken (aanpassing 9f:13)

donderdag 22 november 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/075 LOGA 18/07

Per 1 januari 2018 is voor brandweerpersoneel in de CAR-UWO een compensatieregeling AOW opgenomen. Het artikel dat deze aanspraken vanaf 1 januari 2013 bevat, vraagt om verduidelijking. In onze ledenbrief staat de wijziging van het betreffende artikel (inclusief voorbeeld).

Bijlage(n):