Compensatieregeling AOW voor brandweerpersoneel

maandag 9 april 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/013 LOGA 18/02

Compensatieregeling AOW voor brandweerpersoneel

De compensatieregeling AOW is overeengekomen in het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel en is geregeld in de nieuwe paragraaf van hoofdstuk 9b per 1 januari 2018. In onze ledenbrief gaan we in op de mogelijkheden van uitvoering van deze regeling.
Het nieuwe FLO-overgangsrecht geldt voor medewerkers met recht op FLO-overgangsrecht die op 29 oktober 2016 (moment ondertekening principeakkoord op hoofdlijnen) actief waren. In het akkoord is één hoofdstuk geschreven voor medewerkers die inactief waren op 29 oktober 2016 en dat is het hoofdstuk over de AOW-compensatie.

Uitvoeren compensatieregeling

ABP/APG kan de AOW compensatieregeling (opgenomen in paragraaf 8 t/m 10 van hoofdstuk 9b CARUWO), namens werkgevers uitvoeren. Zoals blijkt uit de offerte is er sprake van (eenmalige) startkosten en kosten qua beheer c.q. per transactie.
Elke werkgever heeft de keuze om de regeling AOW-compensatie zelf uit te voeren of uit te besteden. Als u voor uitbesteding kiest dan dient het bevoegd gezag hiertoe een besluit te nemen.

Interesse in uitvoering door APG?

Wilt u de uitvoering door het APG laten doen? Dan dient u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij APG via de contactpersoon opgenomen bij de offerte: Henny Feron.
Aanmelden kan tot 1 juli 2018. De contracten voor uitvoering van genoemde regeling worden afgesloten met afzonderlijke veiligheidsregio’s respectievelijk gemeenten.