Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO

donderdag 2 mei 2019
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 19/028 LOGA19/03

Bij de invoering in 2016 van een geheel vernieuwd beloningshoofdstuk in de CAR-UWO (hoofdstuk 3) is de term ‘bezoldiging’ grotendeels uit de CAR-UWO verdwenen. Deze term wordt nog wel gebruikt in hoofdstuk 9b (FLO-overgangsrecht) en overige brandweer gerelateerde hoofdstukken van de CAR-UWO. Via deze brief worden deze begrippen daarop alsnog aangepast.