Brandweerpersoneel en FLO-overgangsrecht

Reparatie FLO-overgangsrecht een feit

De Brandweerkamer van de VNG, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en de BVB zijn de afgelopen periode overgegaan tot definitieve ondertekening van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht. De Brandweerkamer van de VNG en de vakbonden gaan het akkoord zo snel als mogelijk uitwerken in de rechtspositieregeling. De aanpaste regeling wordt van kracht per 1 januari 2018. Een aantal onderdelen wordt in de loop van 2018 uitgewerkt.

Handboek FLO - overgangsrecht

In dit naslagwerk worden alle elementen van het FLO-overgangsrecht uitgebreid beschreven. Zowel de formele regels als de praktijk komen aan bod. Hierbij is ruime aandacht voor onder meer de fiscale aspecten van het FLO-overgangsrecht.