Brandweerpersoneel en FLO-overgangsrecht

Werkwijze Brandweerkamer

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de brandweertaken wettelijk ondergebracht in de 25 veiligheidsregio’s. Sinds 2014 is voor een aantal brandweerspecifieke onderwerpen een aparte kamer ingericht, de Brandweerkamer. De Brandweerkamer onderhandelt met de vakbonden over een aantal specifieke regelingen voor het brandweerpersoneel waaronder het FLO-overgangsrecht. Per 1 januari 2018 is het Reparatie FLO-overgangsrecht van kracht. Lees verder

Handboek FLO - overgangsrecht

In november 2017 is het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel getekend. Dit resulteert in twee separate Regelingen FLO-overgangsrecht per 1 januari 2018.

  1. een Regeling FLO2006 voor een ieder die op 29 oktober 2016 inactief was (deze regeling blijft van kracht tot 1 november 2023;
  2. een Regeling FLO2018 voor een ieder die op 29 oktober 2016 actief was.

In 2018 werken wij aan een geactualiseerd en herschreven versie van het huidige handboek FLO-overgangsrecht tot een handboek voor de Regeling FLO2006 (welke ultimo 2023 vervalt). Ook komt er een nieuw handboek FLO-overgangsrecht voor de Regeling FLO2018. Deze uitgaven zullen naar verwachting voor eind 2018 gereed zijn.