Gelijke beloning van mannen en vrouwen

Fase: 
Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
Formele titel: 
Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen
Kamerstuknummer: 
33922

Inhoud:
Het wetsvoorstel beoogt gelijke beloning van vrouwen te bevorderen door de positie van de ondernemingsraden te versterken. Volgens de indiener dient in de eerste plaats het bewustzijn over gelijke beloning van vrouwen vergroot en in de tweede plaats de controle op gelijke beloning verstevigd te worden.

Beoogde datum inwerkingtreding:
Treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.