Allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Fase: 
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel: 
Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt
Kamerstuknummer: 
34837

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt voorkomen dat payrolling gebruikt wordt voor ontduiking van arbeidsvoorwaarden.

Beoogde datum inwerkingtreding  
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit op een bij nader te bepalen tijdstip.