Wetgevingskalender

Wet arbeidsmarkt in balans

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
35074

Verzamelwet pensioenen 2019

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35015

Invoering extra geboorteverlof

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34967
Inwerkingtreding: 
1 januari 2019

Allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34837

Uitbreiding personele reikwijdte WNT

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
34818

Transitievergoeding bij ontslag

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34699

Gelijke beloning van mannen en vrouwen

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
33922