Factsheet personeelslening eigen woning

Jaar van uitgifte: 
2016

De nihil waardering van de rentekorting op personeelshypotheken is per 1 januari 2016 opgeheven. Gemeenten moeten hierdoor vanaf 1 januari 2016 het rentevoordeel rekenen tot het loon van de medewerker. Wat dit kan betekenen voor medewerkers met een personeelshypotheek heeft de VNG uitgewerkt in een factsheet.