Arbeidsvoorwaarden

In dit dossier vindt u beleidsinhoudelijke informatie over een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden.

Beleidsinformatie arbeidsvoorwaarden

Informatie over beleid en wet- en regelgeving op het terrein van pensioenen, salarissen, vakanties en de WAZ.

Wetsvoorstellen

Wet arbeidsmarkt in balans

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Invoering extra geboorteverlof

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Generatiepact

Het generatiepact is een instrument waarmee loonruimte vrijgemaakt kan worden voor het aantrekken van jongere medewerkers door het aanbieden van een regeling aan oudere medewerkers om minder uren te gaan werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

LAAC

Landelijk werkende lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC) met informatie, adviezen en samenstelling LAAC.