Voorbeeldregeling rechtspositie babs

Met ingang van 1 januari 2018 geldt er een nieuwe Voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, verder te noemen: 'Rechtspositie babs 2018'.

Wijzigingen

In de Rechtspositie babs 2018 is een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van de laatste voorbeeldregeling uit 2007. Dit als gevolg van een aantal omvangrijke wijzigingen in de CARUWO: het nieuwe beloningshoofdstuk per 1 januari 2016 en het IKB per 1 januari 2017.

Het begrip ‘bezoldiging’ is vervangen door ‘salaris’ en het salaris wordt voorts opgehoogd met 8% (voorheen de vakantietoelage) en met het percentage dat voorheen de eindejaarsuitkering was.
De vakantie van de babs wordt in de Rechtspositie babs 2018 niet langer afgekocht.

Meer informatie