ABP-premie stijgt de komende jaren

ABP heeft vandaag de pensioenpremie voor 2017 vastgesteld. Volgend jaar stijgt de totale premie met 2,7 procentpunt. De premie zal ook in de komende jaren verder stijgen.

Het totale premiepercentage bestaat uit:

  • 21,1 % (nu 18,8 %) voor het ouderdoms- en partnerpensioen
  • 0,4 % (nu 0,3 %) voor ANW-compensatie
  • 0,44 % (ongewijzigd) voor het arbeidsongeschiktheidspensioen
  • 2,6 % (nu 2,3 %) voor VPL-compensatie. 

De laatstgenoemde premie wordt volledig door de werkgevers betaald. Voor de overige premies geldt dat werknemers ook een deel betalen.

Hogere premie nodig

Vanwege de financiële situatie van ABP, de lage rente en de lagere economische verwachtingen is de komende jaren een hogere premie nodig. Op verzoek van sociale partners besloot ABP de stijging over een paar jaar te spreiden. In 2017 wordt hiervoor een eerste stap genomen. De komende jaren stijgt de premie naar verwachting verder. ABP stelt eind november van ieder jaar de premie voor het volgende jaar vast.

Pensioenkamer

Werkgevers, werknemers en ABP-bestuur voerden de afgelopen periode constructieve en intensieve gesprekken, het doel van werkgevers was hierbij om de premiestijging te beperken. Het ABP-bestuur heeft naar aanleiding van de gesprekken de premiestijging voor het ouderdoms- en partnerpensioen afgezwakt door deze uit te smeren over 2017 tot en met 2019. De werkgevers lieten daarbij weten dat de stijging van de pensioenpremie ten koste gaat van de arbeidsvoorwaardenruimte op de cao-tafels.