Wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR

woensdag 30 mei 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/024

In de CAR zijn een aantal artikelen gewijzigd. In onze LOGA brief staan de wijzigingen met de bijbehorende toelichting. De wijzigingen gaan per 1 juli 2018 in.

Bijlage(n):