Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning: artikel 3:2a CAR

dinsdag 24 juli 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/042 CVA/LOGA 18/04

In de Cao Gemeenten hebben sociale partners afgesproken dat medewerkers die op basis van payroll of soortgelijke constructies werken een totale beloning moeten ontvangen die vergelijkbaar is aan de beloning van een ambtenaar werkzaam bij een gemeente. De invoeringsdatum is 1 oktober.

De afspraak geldt niet voor uitzendkrachten, gedetacheerden (vanuit (semi-) overheidsorganisaties) en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers).

Bijlage(n):