Knelpunt leeftijdsdiscriminatie en Generatiepact

donderdag 8 februari 2018

In de sector Gemeenten hebben sociale partners in het Landelijke Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ter stimulering van het arbeidsmarktbeleid gemeenten de mogelijkheid gegeven een generatiepact in te voeren. Gemeentelijke organisaties hebben de keuze om middels het generatiepact hun vacatures en wervingsteksten af te stemmen op specifieke leeftijdsgroepen, waaronder jongeren onder de 27 jaar. Per 1 januari 2018 is er geen bij wet geregelde arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid meer om vacatures open te stellen voor specifieke leeftijdsgroepen. Dit betekent dat het openstellen van een vacature voor een specifieke leeftijdsgroep vanaf 1 januari 2018 in strijd kan zijn met het verbod op leeftijdsdiscriminatie op grond van Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL). Er wordt een verzoek aan de Minister van SZW gedaan om een wettelijke regelgeving (amvb) voor het arbeidsmarktbeleid zo spoedig mogelijk in te voeren zodat er geen sprake meer kan zijn van leeftijdsdiscriminatie. Met de
nieuwe regelgeving willen gemeentelijke organisaties vacatures en vacatureteksten kunnen afstemmen op een specifieke leeftijdsgroep.