Derde jaar WW

maandag 20 november 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/071 CvA/LOGA 17/15

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016 –2017 hebben we afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie krijgt vorm door het invoeren van een reparatie-uitkering.

Deze reparatie-uitkering is opgenomen in een nieuw hoofdstuk 10c opgenomen in de CAR-UWO. Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie. De nieuwe en gewijzigde CAR-artikelen staan in de LOGA-brief: Derde jaar WW.