Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren

vrijdag 29 januari 2016
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 16/003 CvA/LOGA 16/02

Het LOGA indiceert jaarlijks de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor verhuisplichtige ambtenaren. Voor 2016 betekent het dat de bedragen geldig op 31 december 2015 per 1 januari 2016 worden verhoogd met de consumenten prijsindex (CPI) 2014, t.w. 0,98%.

In de CAO-gemeenten 2009-2011 is voor de verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren de systematiek van een jaarlijkse indexatie met de CPI van twee jaar daarvoor afgesproken. Hierdoor worden de vastgestelde bedragen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met de CPI van twee jaar eerder.