Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren

vrijdag 10 maart 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/016 CvA/LOGA 17/05

Het LOGA indiceert jaarlijks de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor verhuisplichtige ambtenaren. Onze ledenbrief informeert u over de vaststelling van de bedragen voor 2017. U moet de gewijzigde bedragen lokaal vaststellen.

In de CAO-gemeenten 2009-2011 is hiervoor een nieuwe systematiek afgesproken. De koppeling met de Rijksregeling is losgelaten. In plaats daarvan is gekozen voor een jaarlijkse indexatie met de consumenten prijsindex (CPI) van twee jaar daarvoor.

  • De vastgestelde bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met de CPI van twee jaar eerder.
  • Voor 2017 heeft dit het volgende effect: de bedragen geldig op 31 december 2016 worden met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met de CPI 2015. De CPI 2015 bedraagt 0,64%.

Wijzigingen CAR-UWO

De wijzigingen in de CAR-UWO zijn in onze ledenbrief voorzien van een korte toelichting.  De letter van de wijziging correspondeert met de letteraanduiding in de bijlage bij de ledenbrief. De wijzigingen in de CAR-UWO treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking.