Arbeidsvoorwaarden - Beleid, wet- en regelgeving

Op deze pagina's vindt u beleidsinhoudelijke informatie over arbeidsvoorwaarden.

Alle overige informatie over arbeidsvoorwaarden voor gemeentelijk personeel vindt u op onze CAR-UWO-site.

Pensioen

Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel hebben 6 juli 2017 een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling.

De ABP-pensioenpremies stijgen in 2017 en de volgende jaren. Het kabinet heeft besloten om €330 miljoen beschikbaar te stellen aan onderwijssectoren en kabinetssectoren.

ABP heeft op 24 november 2016 de pensioenpremie voor 2017 vastgesteld. Volgend jaar stijgt de totale premie met 2,7 procentpunt. De premie zal ook in de komende jaren verder stijgen.

Pensioenberichten

Op het gebied van pensioen zijn veel ontwikkelingen die voor werkgevers bij overheid en onderwijs relevant zijn. Met de Pensioenberichten informeert het VSO werkgevers hierover. De VNG is onderdeel van het VSO.

Vakantiekrachten

Tijdens vakantieperioden krijgen gemeenten nogal eens te maken met verzoeken om jonge mensen, vaak minderjarige kinderen, als vakantiekracht in te zetten. Het CvA heeft zijn notitie hierover in 2012 geactualiseerd. In de CvA-notitie informatie staat informatie over de rechten en plichten van de gemeente en van de vakantiekracht.

Verlofvormen en inhoudingen tijdens verlof op grond van de WAZ

In 2007 heeft het CvA een notitie gemaakt over de verschillende verlofvormen van de Wet Arbeid en Zorg  (WAZ). Maar wat betekent het opnemen van dat verlof voor het pensioen, de werknemersverzekeringen en de ziektekostenverzekering? In 2008 heeft het CvA hierover een notitie geschreven. Hieronder een overzicht van de punten waarop wij in onze notitie ingaan:

  1. Pensioenopbouw
  2. Premieafdracht pensioen
  3. Afdracht ANW-premie/AAOP-premie en VUT-fondsbijdrage
  4. Premieafdracht werknemersverzekeringen
  5. Afdracht nominale ziektekostenpremie voor basis- en aanvullende verzekeringen
  6. Afdracht inkomensafhankelijke ziektekostenbijdrage

Meer informatie