Arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk. Blijvende aandacht hiervoor betaalt zich terug in werkplezier, laag verzuim, een hoge tevredenheid en een vitale organisatie. Uitgangspunt is dat arbo een zorg en verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemers samen. Op landelijk niveau komt deze gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uiting in vier arbocatalogi die sociale partners hebben afgesloten voor de sector gemeenten. Op lokaal niveau kunnen werkgevers en werknemers in het plan van aanpak afspraken vastleggen over veilige werkmethoden en goede praktijken. De OR is de logische gesprekspartner.