Agenda over Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

4 jun

Het team Arbeidszaken van de VNG organiseert in juni een aantal interactieve bijeenkomsten over de stand van zaken rond de normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Aan de orde komen o.a. het vertalen van de CARUWO naar een cao, ontwikkelingen aan de cao-tafel en ondersteuning van de werkgevers.

7 jun

Het team Arbeidszaken van de VNG organiseert in juni een aantal interactieve bijeenkomsten over de stand van zaken rond de normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Aan de orde komen o.a. het vertalen van de CARUWO naar een cao, ontwikkelingen aan de cao-tafel en ondersteuning van de werkgevers.

12 jun

Het team Arbeidszaken van de VNG organiseert in juni een aantal interactieve bijeenkomsten over de stand van zaken rond de normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Aan de orde komen o.a. het vertalen van de CARUWO naar een cao, ontwikkelingen aan de cao-tafel en ondersteuning van de werkgevers.

14 jun

Het team Arbeidszaken van de VNG organiseert in juni een aantal interactieve bijeenkomsten over de stand van zaken rond de normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Aan de orde komen o.a. het vertalen van de CARUWO naar een cao, ontwikkelingen aan de cao-tafel en ondersteuning van de werkgevers.

19 jun

Het team Arbeidszaken van de VNG organiseert in juni een aantal interactieve bijeenkomsten over de stand van zaken rond de normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Aan de orde komen o.a. het vertalen van de CARUWO naar een cao, ontwikkelingen aan de cao-tafel en ondersteuning van de werkgevers.

26 sep

Tijdens deze Nacht gaan dagelijks bestuurders met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij, zonder juridische instrumenten, invulling geven aan hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur. Zet u dit jaarcongres over integriteit in de publieke sector in uw agenda?

4 okt

Het festival is een samenwerking tussen de A&O-fondsen Gemeenten, Provincies en Waterschappen en is gericht op hr-professionals uit deze drie sectoren. De ontwikkeling van mens en organisatie is de rode draad in het aanbod aan workshops, activiteiten en lezingen.

9 okt

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat vraagt om innovatieve geesten, lefgozers die met passie bewust en op het juiste moment van de gebaande paden afwijken. Tijdens de masterclass worden gereedschappen aangereikt die helpen succesvol te innoveren.