Agenda over Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

22 nov

Sommige overheden hebben al flinke stappen gezet in het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Anderen zijn net begonnen of denken na over hoe ze dit gaan aanpakken. Wat is mooier dan van elkaar te leren en samen te werken in het realiseren van participatiebanen?

4 dec

Door de toegenomen beschikbaarheid van open data is de belangstelling voor de prestaties van gemeenten de afgelopen jaren sterk gegroeid. Wat leren we van zulke benchmarks en hoe kun je een eerlijke vergelijking maken? Daarover gaat het atelier gemeentelijke benchmark.