Agenda over Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

23 jan

In het voorjaar van 2018 bepaalt het CvA zijn standpunt ten aanzien van een aantal onderwerpen die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1-1-2020 en de overgang naar de Wet op de Cao. Daarvoor heeft het CvA uw input nodig.

29 jan

In het voorjaar van 2018 bepaalt het CvA zijn standpunt ten aanzien van een aantal onderwerpen die samenhangen met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1-1-2020 en de overgang naar de Wet op de Cao. Daarvoor heeft het CvA uw input nodig.

6 feb

Wat beweegt young professionals en trainees? Hoe bind je ze aan de organisatie? Wat hebben ze nodig om echt betrokken te blijven in hun werk, hoe blijf je de ontwikkeling stimuleren en zorg je voor een soepele samenwerking tussen de verschillende generaties?

15 feb

Op 21 maart 2018 is het weer zover… de gemeenteraadsverkiezingen. In uw gemeente krijgt u dan te maken met nieuwe benoemingen van raadsleden en wethouders en het vertrek van sommige ambtsdragers/politici.

15 feb

Wat zijn de uitdagingen voor gemeenteambtenaren, nu en in de toekomst? Welke kansen liggen er om duurzame talentontwikkeling te bevorderen als leidinggevende, HR of medewerker? In een workshop van één dag krijgt u antwoorden op deze vragen.

20 feb

Op 21 maart 2018 is het weer zover… de gemeenteraadsverkiezingen. In uw gemeente krijgt u dan te maken met nieuwe benoemingen van raadsleden en wethouders en het vertrek van sommige ambtsdragers/politici.

22 feb

Burgers willen steeds meer zelf problemen in hun woonomgeving oplossen, gemeenten moeten meer meebewegen en faciliteren. Wat vraagt deze transformatie van ambtenaren en managers. Een inspiratiedag over de nieuwe rol van de beleidsadviseur binnen de veranderende lokale overheid.

26 feb

De samenleving en lokale overheid is aan het veranderen. Nieuwe rollen en taken dienen zich aan. Van transitie naar transformatie en kanteling. De cursus Game Change op de werkvloer richt zich zowel op kennisoverdracht als het geven van praktische handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

12 mrt

Wat is de essentie van leren en welk leergedrag vertonen professionals in de praktijk? Wat zijn kenmerken van een gezond leerklimaat? Welke omstandigheden belemmeren en bevorderen ‘sociaal leren’ in uw organisatie? Tijdens de Masterclass Lerende Organisatie van 12 en 13 maart hoort u de antwoorden.

3 apr

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat vraagt om innovatieve geesten, lefgozers die met passie bewust en op het juiste moment van de gebaande paden afwijken. Tijdens de masterclass worden gereedschappen aangereikt die helpen succesvol te innoveren.

9 apr

De samenleving en lokale overheid is aan het veranderen. Nieuwe rollen en taken dienen zich aan. Van transitie naar transformatie en kanteling. De cursus Game Change op de werkvloer richt zich zowel op kennisoverdracht als het geven van praktische handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

26 sep

Tijdens deze Nacht gaan dagelijks bestuurders met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij, zonder juridische instrumenten, invulling geven aan hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur. Zet u dit jaarcongres over integriteit in de publieke sector in uw agenda?

9 okt

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat vraagt om innovatieve geesten, lefgozers die met passie bewust en op het juiste moment van de gebaande paden afwijken. Tijdens de masterclass worden gereedschappen aangereikt die helpen succesvol te innoveren.