Agenda over Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

26 sep

Tijdens deze Nacht gaan dagelijks bestuurders met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij, zonder juridische instrumenten, invulling geven aan hun bijzondere verantwoordelijkheid voor de integriteit van het bestuur. Zet u dit jaarcongres over integriteit in de publieke sector in uw agenda?

27 sep

De Dag van de Integriteit staat dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. Waar liggen de grenzen van transparantie? Hoe bevorder je integriteit als er sprake is van wantrouwen of angst?

2 okt

In vervolg op de informatiebijeenkomsten FLO-overgangsrecht van de VNG  in december 2017 in Breda en Zwolle, organiseert de VNG een vervolgbijeenkomst FLO-overgangsrecht .

4 okt

Het festival is een samenwerking tussen de A&O-fondsen Gemeenten, Provincies en Waterschappen en is gericht op hr-professionals uit deze drie sectoren. De ontwikkeling van mens en organisatie is de rode draad in het aanbod aan workshops, activiteiten en lezingen.

9 okt

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat vraagt om innovatieve geesten, lefgozers die met passie bewust en op het juiste moment van de gebaande paden afwijken. Tijdens de masterclass worden gereedschappen aangereikt die helpen succesvol te innoveren.

1 nov

Hoe zorgt u voor succesvolle verandering binnen uw gemeente? Hoe kunt u in korte tijd met elkaar komen tot een gedragen visie of strategie? De antwoorden op die vragen komen niet vanzelf. U vindt ze wel een stuk sneller als u in staat bent een groep te begeleiden, als facilitator (of procesbegeider).

2 nov

Verbond Sectorwerkgevers Overheid  (VSO) organiseert een congres speciaal voor bestuurders, HR-professionals en projectleiders. Kortom: iedereen bij de overheid die een rol en verantwoordelijkheid heeft bij de banenafspraak.

6 nov

Thema’s die tijdens de bijeenkomsten Beschut werk aan bod komen zijn: Hoe vindt u de mensen die zijn aangewezen op beschut werk? Hoe vindt u voldoende, gevarieerde en duurzame werkzaamheden? Hoe kunt u duurzame plekken realiseren bij reguliere werkgevers en hoe financiert u dat.

8 nov

Thema’s die tijdens de bijeenkomsten Beschut werk aan bod komen zijn: Hoe vindt u de mensen die zijn aangewezen op beschut werk? Hoe vindt u voldoende, gevarieerde en duurzame werkzaamheden? Hoe kunt u duurzame plekken realiseren bij reguliere werkgevers en hoe financiert u dat.

13 nov

Thema’s die tijdens de bijeenkomsten Beschut werk aan bod komen zijn: Hoe vindt u de mensen die zijn aangewezen op beschut werk? Hoe vindt u voldoende, gevarieerde en duurzame werkzaamheden? Hoe kunt u duurzame plekken realiseren bij reguliere werkgevers en hoe financiert u dat.

4 dec

Door de toegenomen beschikbaarheid van open data is de belangstelling voor de prestaties van gemeenten de afgelopen jaren sterk gegroeid. Wat leren we van zulke benchmarks en hoe kun je een eerlijke vergelijking maken? Daarover gaat het atelier gemeentelijke benchmark.