Ondersteuningsprogramma Integrale Aanpak Gezondheid Statushouders

Dit programma ondersteunt gemeenten in hun regierol rondom gezondheid en vitaliteit van statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in de gemeente wonen. Een goede gezondheid is van cruciaal belang voor de participatie en integratie van deze groep in de samenleving. Het programma is gekoppeld aan het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) en wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen VNG OTAV, GGD GHOR Nederland en Pharos.

Regiocoördinatoren

Er zijn per GGD regio regiocoördinatoren aangesteld die gemeenten gaan adviseren en ondersteunen bij het maken van een plan van aanpak. Het gaat om een lokale integrale aanpak gericht op preventie, zorg en gezondheidsbevordering van statushouders. Contact opnemen met de coördinator in uw regio? Klik dan hier (link) 

Het doel van het programma is:

  • Zorgen dat gemeenten verbindingen gaan leggen tussen integratie, participatie, werk en gezondheid.
  • Het in kaart brengen van de statushouders in de gemeente, wat is er voor deze specifieke groep nodig?
  • Inbedden van statushouders in lokaal (gezondheids)beleid

Nieuws en agenda

1 november is het ondersteuningsprogramma van start gegaan. Lees verder

Handreikingen en factsheets

Stappenplan voor gemeenten om lokaal de gezondheid van statushouders te bevorderen. Lees verder

Contact

Projectleider: Suzanne Jansen
E-mail: suzanne.jansen@vng.nl

Forum en nieuwsbrief