Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente wonen (statushouders). Het Ondersteuningsprogramma Integrale aanpak Gezondheid Statushouders, kortweg Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten in hun regierol bij de zorg voor de gezondheid van statushouders. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland. Lees meer over het programma

Regiocoördinatoren

Per GGD-regio zijn er coördinatoren aangesteld die gemeenten adviseren en ondersteunen bij het maken van een lokale, integrale aanpak gericht op preventie, zorg en gezondheidsbevordering van statushouders.

Handreikingen, factsheets, relevante websites etc.

Hier vindt u factsheets, handreikingen en andere publicaties over gezondheidszorg voor vluchtelingen. Tevens vindt u hier relevante websites waaronder de links naar de websites van de partners waarmee OTAV in dit programma samenwerkt: Pharos en GGD GHOR Nederland.

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Op de hoogte blijven van actuele informatie over beleid rondom gezondheid van statushouders? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Stel uw vraag

Kijk ook bij