Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente wonen (statushouders). Het Ondersteuningsprogramma Integrale aanpak Gezondheid Statushouders, kortweg Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten in hun regierol bij de zorg voor de gezondheid van statushouders. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland. Lees meer over het programma

Kennisnetwerk Eritrese nieuwkomers

Het impulstraject kwetsbare Eritrese nieuwkomers is gericht op het versterken van de gemeentelijke praktijk voor deze groep. Zes gemeenten krijgen intensieve begeleiding van het projectteam: Haarlem, Hellendoorn, Leeuwarden, Katwijk, Roosendaal en Zutphen. De opgedane kennis delen we in een besloten kennisnetwerk. U kunt zich daarvoor aanmelden door het beantwoorden van een aantal vragen. In dit VNG nieuwsbericht staat hoe dit in z'n werk gaat. Meld u aan!

Nieuwsbrief Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Op de hoogte blijven van actuele informatie over beleid rondom gezondheid van statushouders? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders

Het kennisdelingsprogramma voor gemeenten en zorgprofessionals wordt uitgevoerd door Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Via het kennisdelingsprogramma worden ervaringen, goede voorbeelden en kennis gedeeld en geborgd.

Stel uw vraag

Kijk ook bij