Ondersteuning en advies Asiel: OTAV

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is per 1 juli 2017 gestopt met de ondersteuning van gemeenten bij vraagstukken rondom asielzoekers en vergunninghouders. De factsheets, praktijkvoorbeelden en andere ondersteuningsproducten die het programma heeft opgeleverd, blijven voorlopig beschikbaar via deze pagina.

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid) gaat nog door tot 1 mei 2018. Tot die datum kunt u voor vraagstukken over gezondheid en integratie een beroep doen op de ondersteuning van de regiocoördinatoren van OTAV Gezondheid.

Terugblikken op de werkconferenties Samen doen - Van vluchteling tot inwoner

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid) en het Platform Opnieuw Thuis hebben juni 2017 zes regionale werkconferenties georganiseerd

Handreikingen, factsheets, veelgestelde vragen en praktijkvoorbeelden

De factsheets, handreikingen, veelgestelde vragen en praktijkvoorbeelden zijn geordend per thema. Bijvoorbeeld Communicatie, huisvesting, participatie en onderwijs.

Stel uw vraag

  • Gemeenten kunnen hun vragen over asiel en integratie stellen via otav@vng.nl of telefonisch bij het Klantcontactcentrum van de VNG: 070- 373 83
  • Gemeenten kunnen hun vragen ook stellen aan collega's bij andere gemeenten via het VNG forum Asiel en Integratie.

Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV)

De OTAV-ondersteuning aan gemeenten is per november 2016 uitgebreid met het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.