Ommen

Ommen wil de arbeidsmatige dagbesteding innoveren, de gemeente verkent met de aanbieders nieuwe mogelijkheden.

Inzichten tijdens de Village Deal

Er ligt een plan van aanpak voor de Village Deal, het plan formuleert twee acties:

  1. Verkrijgen van de goede mindset bij sleutelfiguren zoals medewerkers van sociale wijkteams en arbeidsconsulenten. Met een goede mindset wordt bedoeld dat op casus-niveau altijd gekeken moet worden of betaalde arbeid haalbaar is en welke stappen (zowel op zorggebied als op het gebied van werknemersvaardigheden en kennis) gezet moeten worden om dat doel te bereiken.
  2. Met het veld ontwikkelen van arbeidsmatige dagbesteding. Het gaat om inwoners die nog geen (voldoende) arbeidsvermogen hebben. Diverse zorgorganisaties en ook SW-bedrijven zijn, ieder op eigen manier, bezig met de ontwikkeling en invulling van arbeidsmatige dagbesteding.

Ommen is bezig met de eerste actie. Binnenkort houdt de gemeente een werksessie met de aanbieders.