Omgevingswetsoftware verwerven

Toepasbare regels zijn juridische regels in begrijpelijke taal. Het zijn de ‘bouwstenen’ van vragenbomen. Met vragenbomen kunnen burgers en bedrijven nagaan of een vergunning of melding voor hun initiatief nodig is. Ook kunnen met toepasbare regels formulieren worden gemaakt voor het opstellen van een vergunningaanvraag. Het formulier past zich dan automatisch aan het initiatief en de gegeven antwoorden aan. Het DSO bevat nog geen toepasbare regels. Deze moeten door de bevoegde gezagen zelf worden gemaakt. De informatie op deze pagina helpt u daarbij op weg. ​